تماس و مشاوره: 09192792089

تعرفه های طراحی سایت

وب سایت فروشگاهی

شروع از 3/5 میلیون تومان

طراحی به سلیقه کارفرما

 • هاست رایگان یکساله
 • دامنه رایگان یکساله ir
 • پنل مدیریت وردپرس
 • متصل به درگاه پرداخت
 • بخش ورود ، ثبت نام و پنل کاربری
 • سئوی متوسط
 • فیلم آموزشی پنل مدیریت
 • ثبت سفارش

  وب سایت شرکتی

  شروع از 2/5 میلیون تومان

  طراحی به سلیقه کارفرما

 • هاست رایگان یکساله
 • دامنه رایگان یکساله ir
 • پنل مدیریت وردپرس
 • متصل به درگاه پرداخت
 • بخش ورود ، ثبت نام و پنل کاربری
 • سئوی متوسط
 • فیلم آموزشی پنل مدیریت
 • ثبت سفارش

  وب سایت خبری

  شروع از 2/5 میلیون تومان

  طراحی به سلیقه کارفرما

 • هاست رایگان یکساله
 • دامنه رایگان یکساله ir
 • پنل مدیریت وردپرس
 • بدون درگاه پرداخت
 • بخش ورود ، ثبت نام و پنل کاربری
 • سئوی متوسط
 • فیلم آموزشی پنل مدیریت
 • ثبت سفارش

  وب سایت معرفی و نمونه کار

  شروع از 1/5 میلیون تومان

  طراحی به سلیقه کارفرما

 • بدون هاست رایگان
 • دامنه رایگان یکساله ir
 • پنل مدیریت وردپرس
 • بدون درگاه پرداخت
 • بدون پنل کاربری
 • سئوی متوسط
 • فیلم آموزشی پنل مدیریت
 • ثبت سفارش

  وب سایت فیلم و موزیک

  شروع از 3 میلیون تومان

  طراحی به سلیقه کارفرما

 • هاست رایگان یکساله
 • دامنه رایگان یکساله ir
 • پنل مدیریت وردپرس
 • متصل به درگاه پرداخت
 • بخش ورود ، ثبت نام و پنل کاربری
 • سئوی متوسط
 • فیلم آموزشی پنل مدیریت
 • ثبت سفارش

  وب سایت آژانس مسافرتی

  شروع از 3/5 میلیون تومان

  طراحی به سلیقه کارفرما

 • هاست رایگان یکساله
 • دامنه رایگان یکساله ir
 • پنل مدیریت وردپرس
 • متصل به درگاه پرداخت
 • بخش ورود ، ثبت نام و پنل کاربری
 • سئوی متوسط
 • فیلم آموزشی پنل مدیریت
 • ثبت سفارش

  وب سایت املاک و مسکن

  شروع از 3 میلیون تومان

  طراحی به سلیقه کارفرما

 • هاست رایگان یکساله
 • دامنه رایگان یکساله ir
 • پنل مدیریت وردپرس
 • متصل به درگاه پرداخت
 • بخش ورود ، ثبت نام و پنل کاربری
 • سئوی متوسط
 • فیلم آموزشی پنل مدیریت
 • ثبت سفارش

  وب سایت مدرسه و آموزشگاه

  شروع از 2/8 میلیون تومان

  طراحی به سلیقه کارفرما

 • هاست رایگان یکساله
 • دامنه رایگان یکساله ir
 • پنل مدیریت وردپرس
 • بدون درگاه پرداخت
 • بخش ورود ، ثبت نام و پنل کاربری
 • سئوی متوسط
 • فیلم آموزشی پنل مدیریت
 • ثبت سفارش

  وب سایت باشگاه های ورزشی

  شروع از 3 میلیون تومان

  طراحی به سلیقه کارفرما

 • هاست رایگان یکساله
 • دامنه رایگان یکساله ir
 • پنل مدیریت وردپرس
 • متصل به درگاه پرداخت
 • بخش ورود ، ثبت نام و پنل کاربری
 • سئوی متوسط
 • فیلم آموزشی پنل مدیریت
 • ثبت سفارش