(( بسمه تعالی ))دبیرستان دخترانه غیرانتفاعی عفاف

سخن روز

به نتیجه رسیدن امور مهم، اغلب به انجام یافتن یا نیافتن امری به ظاهر کوچک بستگی دارد.

چاردینی

پذیرفته شدگان کنکور سال 1400

عهدیه محمدی

سال: 1400

معارف

رتبه: 1920

مریم انصاری

سال: 1400

فیزیک

رتبه: 1850

مهدیس کریمی

سال: 1400

ریاضی

رتبه: 1600

سحر فردوسی

سال: 1400

علوم تجربی

رتبه: 2300

چارت سازمانی

فریبا رضایی مقدم

 • سمت: مدیریت آموزشگاه
 • سابقه تدریس: 24 سال
 • مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مدیریت
 • ناهید مرادیان

 • سمت: معاون آموزشی
 • سابقه تدریس: 23 سال
 • مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
 • ناهید مرادیان

 • سمت: معاون آموزشی
 • سابقه تدریس: 23 سال
 • مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
 • ناهید مرادیان

 • سمت: معاون آموزشی
 • سابقه تدریس: 23 سال
 • مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
 • ناهید مرادیان

 • سمت: معاون آموزشی
 • سابقه تدریس: 23 سال
 • مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
 • ناهید مرادیان

 • سمت: معاون آموزشی
 • سابقه تدریس: 23 سال
 • مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
 • ناهید مرادیان

 • سمت: معاون آموزشی
 • سابقه تدریس: 23 سال
 • مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
 • ناهید مرادیان

 • سمت: دبیر ریاضی
 • سابقه تدریس: 16 سال
 • مدرک تحصیلی: فوق لیسانس ریاضی
 • ناهید مرادیان

 • سمت: دبیر ریاضی
 • سابقه تدریس: 16 سال
 • مدرک تحصیلی: فوق لیسانس ریاضی
 • ناهید مرادیان

 • سمت: دبیر ریاضی
 • سابقه تدریس: 16 سال
 • مدرک تحصیلی: فوق لیسانس ریاضی
 • ناهید مرادیان

 • سمت: دبیر ریاضی
 • سابقه تدریس: 16 سال
 • مدرک تحصیلی: فوق لیسانس ریاضی
 • ناهید مرادیان

 • سمت: دبیر ریاضی
 • سابقه تدریس: 16 سال
 • مدرک تحصیلی: فوق لیسانس ریاضی
 • ناهید مرادیان

 • سمت: دبیر ریاضی
 • سابقه تدریس: 16 سال
 • مدرک تحصیلی: فوق لیسانس ریاضی
 • ناهید مرادیان

 • سمت: دبیر ریاضی
 • سابقه تدریس: 16 سال
 • مدرک تحصیلی: فوق لیسانس ریاضی
 • ناهید مرادیان

 • سمت: دبیر ریاضی
 • سابقه تدریس: 16 سال
 • مدرک تحصیلی: فوق لیسانس ریاضی
 • ناهید مرادیان

 • سمت: دبیر ریاضی
 • سابقه تدریس: 16 سال
 • مدرک تحصیلی: فوق لیسانس ریاضی
 • ناهید مرادیان

 • سمت: دبیر ریاضی
 • سابقه تدریس: 16 سال
 • مدرک تحصیلی: فوق لیسانس ریاضی
 • ناهید مرادیان

 • سمت: دبیر ریاضی
 • سابقه تدریس: 16 سال
 • مدرک تحصیلی: فوق لیسانس ریاضی
 • ناهید مرادیان

 • سمت: دبیر ریاضی
 • سابقه تدریس: 16 سال
 • مدرک تحصیلی: فوق لیسانس ریاضی
 • حدیث روز

  هر کس به پدر و مادر خود نیکی کند ، هم در دنیا و هم در آخرت رحمت الهی شامل حالش می شود.

  پیامبر اکرم (ص)

  عکس روز

  سلامت و بهداشت

  فیلم معرفی آموزشگاه

  آمار بازدید کنندگان

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 17
  • 218
  • 286

  سخن روز

  به نتیجه رسیدن امور مهم، اغلب به انجام یافتن یا نیافتن امری به ظاهر کوچک بستگی دارد.

  چاردینی

  پذیرفته شدگان کنکور سال 1400

  عهدیه محمدی

  سال: 1400

  معارف

  رتبه: 1920

  مریم انصاری

  سال: 1400

  فیزیک

  رتبه: 1850

  مهدیس کریمی

  سال: 1400

  ریاضی

  رتبه: 1600

  سحر فردوسی

  سال: 1400

  علوم تجربی

  رتبه: 2300